„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2019

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych (umowa z dnia 21.08.2018 r.) Gmina Włoszczowa realizuje operację „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”. W wyniku operacji nastąpi zagospodarowanie dwóch działek w obrębie ewidencyjnym 04 - Czarnca (działka nr ewid. 155/3 KI1W/00031287/7 i 155/20 KI1W/00001027/8).

Całkowita wartość projektu: 460 635,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 460 635,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFMR: 255 000,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków krajowych: 45 000,00 PLN

Okres realizacji: 2019 rok

Zakres operacji obejmuje następujące działania:

1) Budowa dwóch altan (małej i dużej) z wyposażeniem w ławki i stoły biesiadne

2) Budowa grilla murowanego z  cegły klinkierowej w dużej altanie

3) Uporządkowanie terenu i posianie trawy w otoczeniu altan

4) Budowa chodnika i schodów naskarpowych

4) Montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku

5) Wykonanie oczyszczenia i odmulenia zbiornika wodnego z namułu wraz z wykoszeniem porostów w dnie i na skarpach zbiornika. Wykarczowanie pozostałych pni w groblach oraz zabezpieczenie powierzchni skarp poprzez siatkowanie chroniące przed działalnością bobrów

6) Remont mnicha spustowego

7) Wykonane i montaż tablic tematycznych o gatunkach ryb występujących w zbiorniku Klekot

8) Wykonanie i montaż przebieralni plażowej.

 

 

Pliki do pobrania