„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2019

W dniu 18.07.2019 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 659 283,49 zł, a wartość dofinansowania 829 641,00 zł.

Prace obejmą: wykonanie jezdni dwupasowej długości 0,359 km z twardą nawierzchnią bitumiczną i wyodrębnionym ciągiem dla ruchu pieszego (chodnik lewostronny długości 359 mb i prawostronny długości 8 mb), budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, montaż oznakowania pionowego.