Rząd wprowadził nowe zapisy w programie "Dobry start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Będą dwie zmiany w programie „Dobry start”. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia.

Pierwsza zmiana zakłada objęcie świadczeniem dobry start dzieci uczących się w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych.

„Zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie –wciąż świadczenie przysługiwać będzie, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20 r. życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –do ukończenia 24 r. życia” – podkreśla resort rodziny.

Według danych systemu informacji oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych uczyło się prawie 118 tys. słuchaczy w wieku do ukończenia 20 roku życia. Objęcie wsparciem z programu takiej dodatkowej grupy osób będzie oznaczało wzrost wydatków budżetu państwa w skali roku o 36,5 mln zł, w tym niemal 1,2 mln zł na koszty obsługi.

W tym roku rodzice dzieci uczących się w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych będą musieli złożyć wniosek w formie tradycyjnej.

Druga zmiana to wprowadzenie możliwości składania wniosków o świadczenie dobry start za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Obecnie wnioski o świadczenie dobry start, obok drogi tradycyjnej (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową), można składać drogą elektroniczną przez sprawdzony przy Programie „Rodzina 500+” kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe rozwiązania zostały wprowadzone do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Mają zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2019 r.
Trwają prace nad ustawą, do której zostaną przeniesione dotychczasowe przepisy z rozporządzenia.

Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Projekt rozporządzenia TUTAJ.

Źródło: PAP

Galeria

  • Powiększ zdjęcie