Pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Krakowska Fundacja Wspierania Praworządności "Zdążyć z pomocą" realizuje rzadowy Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na lata 2019 - 2021. Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości. Lokalny Punkt Pomocy działa we Włoszczowie, przy ul. Żeromskiego 28. Dyżur odbywa się w każdy czwartek, w godzinach 9-16. Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i uzyskać nieodpłatną pomoc oraz wsparcie, również materialne. Działa też linia telefoniczna pod numerem 531 - 618 - 359, można dzwonić nawet w soboty i niedziele. 

Komu pomaga Fundusz Sprawiedliwości?

Dysponentem środków jest Ministerstwo Sprawiedliwości i to na podstawie jego polityki i regulacji działa fundusz. Wsparcie mają otrzymywać osoby pokrzywdzone i świadkowie przestępstw, a także ich rodziny. Na pomoc mogą liczyć osoby zwalniane z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz ich bliscy.

Fundusz zapewnia, że do każdej historii podchodzi odrębnie. Osoby objęte opieką są pokrzywdzone w różny sposób. Może chodzić o przemoc fizyczną i psychiczną, kradzież, wypadek drogowy, przestępstwa na tle seksualnym. Do tego należy dodać świadków przestępstw i byłych więźniów. Ze wsparcia mogą skorzystać też osoby nieznające języka polskiego. W takim przypadku zostanie zatrudniony tłumacz.

Na jaką pomoc można liczyć?

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwości może być na różnych płaszczyznach, w zależności od sytuacji i potrzeb. Środki pieniężne są przeznaczane na opiekę psychologiczną, medyczną, rehabilitacyjną, materialną i prawną. W praktyce działania mogą dotyczyć m.in. terapii dla dzieci będących świadkiem przemocy domowej, opieki prawniczej osobom, które padły ofiarą lichwy, czy zakwaterowania lub kursów zawodowych dla byłych więźniów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie