PKP wystąpiło o pozwolenia wodnoprawne na budowę łącznicy Centralnej Magistrali Kolejowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w tej sprawie na wniosek PLK S.A. To kolejny etap budowy łącznicy kolejowej w Czarncy.  Budowa ponad 3 - kilometrowej linii kolejowej łączącej tory Kielce - Częstochowa z Centralną Magistralą Kolejową, dzięki łącznicy w Czarncy, skróci przejazd z Kielc do Warszawy przez Włoszczowę Północ. Podróżni pokonają trasę w 2 godziny i 20 minut, a więc godzinę krócej niż trasą przez Radom. Łącznica w Czarncy będzie gotowa najpóźniej w 2020 roku. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. Treść zawiadomienia w załączonym pliku.

Nowa linia łącząca stację Włoszczowa Północ z Czarncą będzie ok. 3,2-kilometrową zelektryfikowaną linią jednotorową. Odcinek zostanie przystosowany do ruchu dwukierunkowego do prędkości 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych. W ramach inwestycji zabudowane zostaną tory, sieć trakcyjna i nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które pozwolą na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Zakończenie robót zaplanowano na 2019 r. Zadanie pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ” jest realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to ok. 42,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi ponad 36 mln zł – informuje PLK.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie