Dzisiaj mija termin składania oświadczeń do wniosku o płatności bezpośrednie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, wnioski o płatności bezpośrednie należy składać przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. A już od jutra rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. W tym roku po raz drugi dopuszczalna jest wyłącznie elektroniczna forma składania tego typu  wniosków. Natomiast rolnicy, którzy zadeklarują brak zmian w stosunku do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 mogą już teraz złożyć w ARiMR stosowne oświadczenie na piśmie do dnia 14 marca br. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 i ubieganie się przez rolnika o te same płatności, o które ubiegał się w ubiegłym roku. Rolnik, który złoży oświadczenie nie musi już składać wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia o braku zmian do wniosku przyjmują biura powiatowe ARiMR. Należy złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia tego oświadczenia lub w oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wzór oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 znajdą państwo na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2019/oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-2019-roku-w-odniesieniu-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-zlozonego-w-roku-2018.html

Źródło: ARiMR

Galeria

  • Powiększ zdjęcie