„Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

30 lipca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” na realizację projektu p.n.: „Modernizacja remizy OSP w Bebelnie”. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 24 180,29 zł, a wartość dotacji celowej 7 899,70 zł. W ramach projektu wykonano: wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 5,02m2, przebicie 3 otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej oraz wentylację grawitacyjną z wyprowadzeniem rurociągu z PCW o śr. 110 mm o długości łącznej 15,00 m. Rozebrano posadzki schodów z płytek ceramicznych na powierzchni 14,54 m2, naprawiono ubytki stopni schodów na powierzchni 14,54 m2. Ponadto wykonano licowanie płytkami klinkierowymi schodów zewnętrznych Zamontowano drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe oraz wentylatory wyciągowe do przewodów wentylacyjnych o średnicy do fi 150 w pomieszczeniach kuchennych - 3 szt. Dodatkowo zmodernizowano elewację o powierzchni 253,47 m2. Wykonano także tynki zewnętrzne na ścianach na powierzchni 18,48 m2. W ramach projektu doposażono również pomieszczenia remizy w  patelnię elektryczną okrągłą, termos gastronomiczny 20 l i 60 szt. krzeseł.