„Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

W dniu 26.07.2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowej we Włoszczowie” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Łączny koszt inwestycji będący w całości kosztem kwalifikowalnym zamknął się kwotą 1 738 293,07 zł. Połowa tej kwoty tj. 869 145,00 zł została zrefundowana z ww. dotacji celowej. Wykonane w ramach zadania roboty objęły: przebudowę drogi gminnej nr 397017T od km 0+011,50 do km 0+769, poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, budowę chodnika lewostronnego na całym odcinku ulicy i prawostronnego na długości 144m z kostki brukowej betonowej szarej, przebudowę zatoki autobusowej po stronie lewej, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, montaż nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.