„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

Dnia 23.11.2017 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice. 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Gościencina i Jeżowic poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy.

Koszt całkowity operacji: 4 782 855,00 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych: 3 095 158,11 zł.

Dofinansowanie  z Unii Europejskiej – 1 969 448,00 zł.

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.08.2019 r.