„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2 w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

22.01.2015 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2 w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem głównym operacji była poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Kurzelów oraz prowadzenie działalności gospodarczej i usług poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków P2.  

Koszt całkowity operacji: 1 176 096,36 zł, kwota wydatków kwalifikowanych: 956 175,90 zł.

Dofinansowanie  z Unii Europejskiej – 616 156,00 zł.

Zakończenie realizacji Projektu - 25.05.2015 r.