Gmina podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinanansowanie modernizacji sieci ciepłowniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2018

8 listopada w siedzibie NFOŚ i GW w Warszawie pod dokumentem podpisy złożyli burmistrz Grzegorz Dziubek oraz skarbnik Dariusz Górski. Jak już informowaliśmy w ciągu dwóch najbliższych dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości około 4,3 miliona zostanie zmodernizowana 2-kilometrowa magistrala biegnąca ze Stolbudu do okolic basenu. Łączna wartość planowanych nakładów finansowych to około 7,4 miliona złotych. Rurociąg o mniejszej średnicy zostanie zakopany w ziemi. Będzie oszczędniej. Przybędzie terenów pod budownictwo oraz inwestycje. Projekt modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej Włoszczowy został oceniony najwyżej w Polsce w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.

Modernizacja magistrali rozpocznie się wiosną przyszłego roku, a zakończy do 2020 roku. Będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy obejmie przebudowę istniejącej magistrali napowietrznej na magistralę wykonaną z rur preizolowanych ułożoną w gruncie. Drugi będzie polegał na likwidacji trzech istniejących węzłów cieplnych i utworzeniu 44 węzłów indywidualnych wraz z wymianą 1,5 kilometra osiedlowych sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe na osiedlach Brożka i Broniewskiego.

Właścicielem sieci nadal będzie gmina Włoszczowa, a jej dzierżawcą - firma Stolbud, która do 2025 roku – zgodnie z zawartą w 2015 roku umową - będzie produkować i przesyłać ciepło w mieście.

Informacja skarbnika Dariusza Górskiego
 
Wartość projektu netto 6.000.000,00 zł

Dofinansowanie 4.260.687,00 zł tj. 71,01% do wartości netto (do kosztów kwalifikowalnych).

Wartość brutto projektu 7.380.000,00 zł.

Mamy prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, w związku z tym dokładamy z budżetu gminy kwotę 1.739.313,00 zł. (różnica pomiędzy sumą netto – dofinansowanie).

 

Iwona Boratyn, rzecznik prasowy UG Włoszczowa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie