Burmistrz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2015

Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

Grzegorz Dziubek

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w piątek: 900 - 1700

Zadania Burmistrza:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 • Wykonywanie uchwał,
 • Przygotowywanie projektów uchwał,
 • Przygotowywanie projektu budżetu,
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,
 • Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych,
 • Udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 • Składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 • Koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 • Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:

 • Zastępca
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Rzecznik Prasowy
 • Straż Miejska
 • Audytor Wewnętrzny
 • Radca Prawny
 • Kierownik Kancelarii Głównej Urzędu
 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych