Producent Bydła Mięsnego 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2018

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2018 roku w Warszawie podczas V Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2018 w następujących kategoriach:
1. producent bydła opasowego,
2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3. producent odsadków,
4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Wasze kandydatury do konkursu mogą złoaszać:

 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
 • Izby Rolnicze,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Związki Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
 • Polski Zwiazek Hodowców i Producentów Bydła Miesnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • oraz związki branżowe, zrzeszające hodowców i producentów bydła mięsnego.

Wypełnione ankiety należy przesłać pod adres:
Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018
ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz
producentbydla@ogolnopolskikonkurs.pl
Więcej informacji: 22 622 09 87

Galeria

 • Powiększ zdjęcie