Świętokrzyski Anioł Dobroci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2018

Do 31 sierpnia br. można nadsyłać zgłoszenia do plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, organizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo, a także osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, stanowi swoistą zachętę, drogowskaz dla osób, instytucji oraz organizacji  funkcjonujących w obszarze pomocy i integracji społecznej do podejmowania rozległych, innowacyjnych przedsięwzięć.
Jego ideą jest zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznaje się ją osobom, które część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.

W tym roku będzie będzie wręczona po raz czternasty w dwóch kategoriach:
• Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
• Grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.

Jeśli znacie Państwo takie osoby lub instytucje, zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Można to robić na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który zamieszczamy także poniżej. Trzeba go przesłać drogą pocztową z materiałami dokumentującymi działalność zgłoszoną do Plebiscytu, na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Można to robić do 31 sierpnia 2018r. – decyduje data stempla pocztowego. Formularz zgłoszeniowy i regulamin zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/plebiscyt-swietokrzyski-aniol-dobroci-2/

Regulamin plebiscytu
Formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 – 13 – 88 lub 41 342 – 14 – 02.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie