Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

W roku Jubileuszy 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 800-lecia przybycia do Jędrzejowa Wincentego Kadłubka.

"Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością” – pisał w Jędrzejowie bł. Wincenty Kadłubek w Kronice Polskiej. Koncert „Rozważania o historii Polski mistrza Wincentego Kadłubka”, w 800. lecie przybycia do Jędrzejowa i 100. lecie odzyskania niepodległości rozpoczął tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Jędrzejów 2018. Inauguracja odbyła się 7 lipca w klasztorze OO. Cystersów.

Fragmenty „Kroniki Polskiej” odczytali aktorzy Jerzy Trela i Wojciech Trela. W części muzycznej wystąpił Jędrzejowski Chór Miejski pod dyrekcją Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz. W kolejne wakacyjne soboty publiczność tłumnie odwiedzająca festiwalowe koncerty będzie miała okazję wysłuchać polskiej muzyki wokalnej, chóralnej i instrumentalnej, a także wybrać w muzyczne podróże po Europie. Atrakcją będzie też spotkanie ze znanym polskim aktorem Maciejem Zakościelnym, który w spektaklu słowno-muzycznym wcieli się w postać kapitana WP Karola Wojtyły, ojca papieża Polaka.

 „Modlitwa, która dotyka Ojczyzny” to opowieść o walkach o odzyskanie niepodległości, zagrożeniu przez Sowietów w roku 1920 ale także o mądrym wychowaniu w duchu wiary, patriotyzmu, nauki i sportu, jakie ukształtowało św. Jana Pawła II.

Kulminacją festiwalu będzie uroczysty koncert PZLPiT „Mazowsze” pod dyr. Jacka Bonieckiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób zespół będzie także obchodził 70.lecie istnienia. W niedzielę 26 sierpnia na finał festiwalu i z okazji uroczystości odpustowych w Klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie wystąpią Alicja Węgorzewska – mezzosopran i Robert Grudzień - organy, fortepian. Koncert dedykowany będzie św. Janowi Pawłowi II w 40 rocznicę pontyfikatu papieskiego oraz bł. Wincentemu Kadłubkowi .

Festiwal to też okazja do przypomnienia bogatej historii Jędrzejowa i zabytków. Jędrzejów, a zwłaszcza klasztor cysterski, to od stuleci sanktuarium polskiego patriotyzmu i miejsca bardzo ważne dla historii Polski, choć niestety – od lat marginalizowane i przez wielu zapomniane.

Bł. Wincenty Kadłubek właśnie tu spisywał Kronikę, czyli jedno z najstarszych dzieł dotyczące dziejów Polski, ale także traktat o patriotyzmie i umiłowaniu godności przez wolnych obywateli. Bł. Wincenty Kadłubek to jedyny polski dziejopis wyniesiony na ołtarze, nazywany Ojcem Kultury Polskiej. Biskup – a od czasu przybycia do Jędrzejowa także mnich cysterski – był największym autorytetem swoich czasów i takim pozostał przez następne stulecia. Do jego grobu w klasztorze pielgrzymowali królowie i książęta, dlatego kościół i klasztor stały się jednym z najważniejszych centrów polskiego życia patriotycznego. Przybywali tu m.in Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk wraz z matką królową Zofią, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz. Król Jan III Sobieski zatrzymał się tu w drodze pod Wiedeń.

W maju 1794 roku przez pewien czas w klasztorze stacjonował Tadeusz Kościuszko tu przygotowując się do kolejnych walk, w klasztorze przebywał też książę Józef Poniatowski. Mieszkańcy Jędrzejowa i okoliczne ziemiaństwo brali udział w powstaniu listopadowym. W 1861 roku na uroczystości ku czci Wincentego Kadłubka do Jędrzejowa przybyła pielgrzymka z Kielc, a uroczystości te przekształciły się w patriotyczną manifestację z pieśniami religijno – narodowymi i spotkaniem z wiernymi. Były to jedne z najważniejszych manifestacjach patriotycznych w okolicach Kielc, obok odpustu na Św. Krzyżu.

W 1863 roku władze carskie ogłaszają – brankę, czyli przymusowy pobór do wojska, w Jędrzejowie ogłoszono ją na 25 stycznia. Nie dopuścił do poboru patriotycznej młodzieży oddział Apolinarego Kurowskiego, który odbił zebranych. W szeregach tego oddziału walczyło wielu mieszkańców Jędrzejowa, Sobkowa, Małogoszczy i okolicznych wiosek. Walki na tym terenie trwały przez półtora roku. Walczyli tu m.in. tacy dowódcy jak Marian Langiewicz, Dionizy Czachowski, Antoni Jeziorański, Konrad Bończa – Tomaszewski, Zygmunt Chmieleński. W sumie miało tu miejsce ponad 30 bitew i potyczek.

W XIX wieku zasłużona szlachecka rodzina Przypkowskich zgromadziła unikatową kolekcję zegarów. Dziś ten zbiór, który można oglądać w jędrzejowskim muzeum, stanowi atrakcję turystyczną w skali Polski i Europy. W sierpniu 1914 roku Jędrzejów był ważnym punktem na trasie marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej i ważnym miejscem na szlaku do niepodległej Polski. W domu rodziny Przypkowskich 9 sierpnia zatrzymał się Józef Piłsudski, a jego żołnierze kwaterowali w miasteczku, radośnie i gościnnie podejmowani przez mieszkańców. Celem marszu było dotarcie do Warszawy i wywołanie powstania. Mimo, iż zamiar ten nie został osiągnięty, to właśnie w ten sposób sprawa polska zwróciła uwagę rozpoczynającej Pierwszą wojnę światową Europy. Postać bł. Wincentego Kadłubka inspirowała duchowych przywódców Polaków w czasach komunistycznych, w Archiopactwie OO. Cystersów bywali kard. Stefan Wyszyński Prymas i kard. Karol Wojtyła, uczestnicząc w ważnych uroczystościach i oddając się osobistej modlitwie.

Jędrzejów może poszczycić się wyjątkowo bogato wykonanymi zabytkowymi organami z połowy XVIII wieku, które zachowały oryginalne brzmienie, co jest unikatem na skalę światową. Ten instrument – wymagający remontu – można usłyszeć co roku podczas Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej, które przyciągają wielotysięczne tłumy publiczności z województw małopolskiego i dolnośląskiego oraz wielu przebywających w okolicy turystów.

Festiwal ma ponad 20 lat tradycji, wśród innych imprez wyróżnia się tym, iż obok muzyki sakralnej i klasycznej promuje polską historię, kulturę i patriotyzm. Koncerty festiwalowe upamiętniały m.in. powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, rodziców św. Jana Pawła II, 1050 rocznicę chrztu Polski, św. Brata Alberta. Dyrektorem artystycznym jest Robert Grudzień, twórca ogólnopolskich projektów „Spotkania z historią i sztuką”.

Organizatorami festiwalu są: Opactwo Cysterskie w Jędrzejowie, Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno- Naukowe, Urząd Miejski w Jędrzejowie, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Biuro informacyjno-prasowe: Gazeta Jędrzejowska”, Jędrzejów, pl. Kościuszki 22, tel: 41/386 55 60

Źródło: Jedrzejów.eu

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie