„Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

21 marca 2018 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 ,,Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 ,,Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 4 154 122,43PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 720 810,06PLN

Całkowite wydatki niekwalifikowalne: 433 312,37 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 232 486,03PLN 

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projekt polega na budowie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, wykorzystując odnawialne źródło energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych w Gminie Włoszczowa.

Celem bezpośrednim jest więc poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery.

Energia wytworzona z poszczególnych instalacji będzie wykorzystana na potrzeby własne obiektów – instalacje prosumenckie. Celem inwestycji jest zastąpienie konwencjonalnych paliw i energii energią ekologiczną – alternatywną, przez co zostanie zredukowana emisja niebezpiecznych substancji do atmosfery, w tym CO2. Instalacje fotowoltaiczne nie będą wyposażone w akumulatory, służące do magazynowania energii elektrycznej, a nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie zmagazynowany tymczasowo w sieci, skąd zostanie odebrany przez „producenta” w momencie gdy będzie tego potrzebował.

W ramach projektu, na oraz poza budynkami mieszkalnymi zostaną zamontowane:

- 154 kompletne zestawy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej, składające się z 2, 3 lub 4 kolektorów płaskich, o mocy odpowiednio 3,17 / 4,75 / 6,33 kW, o powierzchni kolektorów odpowiednio ok. 4 / 6 / 8 m2, przy czym 6 kompletnych zestawów instalacji zostanie umieszczonych na gruncie jako wolnostojące,

- 221 kompletne zestawy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkowania energii elektrycznej, składające się z od 7 do 20 paneli, o mocy od 1,96 kW do 5,60 kW, o powierzchni paneli fotowoltaicznych ok. od 14 m2 do 40 m2, przy czym 28 kompletnych zestawów instalacji zostanie umieszczonych na gruncie jako wolnostojące.