Włoszczowa na liście dofinansowania OZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2018

21 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru 22 projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Działania 3.1 Wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 60 045 549,72 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 116 316 670,71 zł. Wniosek Gminy Włoszczowa jest trzeci na liście. Realizacja projektu będzie odbywała się według harmonogramu działań. O szczegółach poinformujemy zainteresowanych po podpisaniu umowy, dlatego prosimy o cierpliwość, bo zwykle po ukazaniu się dobrych informacji pada lawina pytań. Na pewno na nie odpowiemy. Zostanie zorganizowane spotkanie na temat długo oczekiwanego projektu, który pomoże obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców gminy Włoszczowa opiewa na kwotę 4 154 122,43 zł. Wartość dofinanowania wyniesie 2 232 486,03 zł. O odnawialne instalacje ubiega się 352 gospodarstwa. W studium wykonalności znalazło się 154 kolektory słoneczne i 221 instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do produkcji energii elektrycznej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie