Podatki i opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2018

Urząd Gminy we Włoszczowie informuje, że zapłaty z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2018 rok, można dokonywać  na rachunek bankowy Urzędu Gminy we Włoszczowie nr: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578, w kasie urzędu, a także w oddziale banku PKO BP S.A. z siedzibą we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 32 – bez pobierania prowizji.

Podajemy ustawowe terminy płatności:

Dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •        I rata –  15.03.2018 r.
  •        II rata – 15.05.2018 r.
  •        III rata – 15.09.2018 r.
  •        IV rata – 15.11.2018 r.

W przypadku otrzymania decyzji tuż przed terminem płatności, o którym mowa wyżej, termin płatności liczymy 14 dni od otrzymania decyzji.

Dla podatku od środków transportowych ustawowym terminem płatności jest:

  •  I rata – 15.02.2018 r.
  •  II rata – 15.09.2018 r.

Dla opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów terminem płatności jest dzień do 31 marca każdego roku bez wezwania w kwocie ustalonej przez urząd przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego, bądź jej aktualizacji.

Decyzje podatkowe będą dostarczane w lutym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie