Nowy tryb powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

Dialog obywatelski nie jest możliwy bez współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Gminna Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie będzie miała 12 członków: trzech przedstawicieli Burmistrza Gminy Włoszczowa i Rady Miejskiej oraz sześciu organizacji pozarządowych. Jej kompetencje określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną. Niebawem rozpocznie się procedura naboru do tego gremium. Przypomnijmy, że Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą z dnia 12 maja 2011r. określiła tryb powołania członków RGDPP we Włoszczowie, jednak z uwagi na zmianę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, musiała 30 listopada br. zmienić lokalne prawo. (Treść uchwały publikujemy w dołączonym pliku). Dzięki dobremu współdziałaniu samorządu i NGO udało się wypracować wspólny dokument pn. "Program współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018", który radni miejscy również przyjęli jednogłośnie.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie