Zaproszenie do konsultacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2017

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Termin: od 10 do 17 listopada br. Szczegóły w dołączonych plikach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie