Z rajdowego szlaku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2017

Przechodzący w godzinach rannych 11 października br. przez Plac mjr. Mieczysława Tarchalskiego mogli zauważyć krzątającą się liczną grupę dzieci i młodzieży na rowerach w kaskach i kamizelkach odblaskowych, to uczniowie szkół z terenu gminy Włoszczowa, wyruszający na trasy IX. Rajdu „Śladem ludzi i wydarzeń” – pod hasłem: „Kierunek Pękowiec – ku pamięci mjr. Leona Staroszczyka ps. Smolicz”. Zwycięzcą zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej.

Ze względu na niekorzystną pogodę w dniach poprzedzających Rajd, na punkcie startowym pod Pomnikiem Braterstwa Broni AK-BCh, nie odliczyli się wszyscy zgłoszeni uczestnicy Rajdu. Jednak w chwili startu nie padało i uczestnicy w dobrych humorach wyruszyli na trasę.

Około godziny 11. patrole rajdowe meldowały się na mecie w Zespole Placówek Oświatowych w Kurzelowie, dobry humor ich nie opuścił choć trochę mżyło.

Po zaaklimatyzowaniu się, na udostępnionej przez dyrekcję placówki, sali gimnastycznej przystąpiono do rajdowych konkursów.

Uczestnicy wykonywali rysunki związane tematyką rajdu, korzystając z materiałów dostarczonych przez organizatora Rajdu. Techniki pracy były różnorodne co widać na zamieszczonych zdjęciach. Po około półgodzinnej pracy Komisja Sędziowska oceniła wykonane prace, najwyżej  pracę przygotowaną przez patrol reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej z Włoszczowy (patron zobowiązuje). Sędziowie uznali, że młodzi plastycy bardzo zaangażowali się w stworzenie swojej wizji tematu.

Kolejnym zadaniem było rozwiązanie testu o działaniach partyzanckich w Obwodzie Włoszczowskim Armii Krajowej „Kaktus”. Za test można było zdobyć aż 20 pkt. do klasyfikacji rajdowej.

Po zjedzeniu smacznego i pożywnego żurku jako posiłku, z napełnionymi i rozgrzanymi brzuszkami uczestnicy rajdu wzięli udział apelu podsumowującym Rajd.

Na wstępie Komandor Rajdu Roman Kaczmarek przypomniał ideę jaka przyświecała organizatorom wydarzenia: „Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji patriotycznych własnego regionu w połączeniu z dobrą zabawą i aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.” Wspomniał krótko o działaniach partyzanckich w rejonie Włoszczowy oraz zmarłym niedawno najstarszym partyzancie Ziemi Włoszczowskiej kpt. Leonie Staroszczyku ps. Smolicz. Wystąpienie zakończyła minuta ciszy dla uczczenia pamięci Pana Leona oraz partyzantów poległych w walce o niepodległość z hitlerowskim najeźdźcą oraz zakatowanych przez UB i NKWD w okresie powojennym.

Wreszcie nastąpiło, to na co wszyscy czekali, ogłoszenie wyników klasyfikacji rajdowej. Komandor Rajdu wręczył kapitanom patroli rajdowych dyplomy i nagrody rzeczowe (radiomagnetofony dla placówek zgłaszających patrole).

Oto wyniki klasyfikacji rajdowej:

I miejsce – Patrol Rajdowy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej z Włoszczowy,

II miejsce – Patrol Rajdowy reprezentujący Publiczne Gimnazjum nr 2 z Włoszczowy,

III miejsce – Patrol Rajdowy reprezentujący Szkołę Podstawową z Kurzelowa.

W rajdzie wzięło udział ponad 40 osób, łącznie uczniów, nauczycieli (opiekunów) i wolontariuszy obsługujących Rajd.

Organizatorem Rajdu było Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury przy wsparciu ZHP Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek, Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” i Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Włoszczowskiej.

Honorowy patronat nad Rajdem objął Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków Gminy Włoszczowa.     

Roman Kaczmarek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie