„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2017

27 grudnia 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”. 

 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 3 320 561,63  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 320 561,63  PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 822 477,39 PLN 

Okres realizacji: 2017 - 2018

 

Projekt dotyczy termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz modernizacji oświetlenia wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, instalacji indywidualnych liczników ciepła, termostatów i zaworów podpionowych w 5-u budynkach użyteczności publicznej:

  1. budynek Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24,
  2. budynek Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16,
  3. budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7a – budynek przedszkola,
  4. budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie, ul. J. Brożka 7 – budynek szkoły,
  5. budynek Szkoły Podstawowej w Czarncy, ul. Szkolna 16a.

 

Inwestycja stanowi kontynuację realizowanych dotychczas projektów, mających na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Jednym z problemów zdiagnozowanych w wyniku przeprowadzonej oceny aktualnej sytuacji Gminy Włoszczowa jest niska efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynków objętych projektem jest niezadowalający. Budynki wykazują znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest m.in. nieocieplonymi ścianami, stropami. Modernizacji wymaga także oświetlenie. Brak jest wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Placówka

Roczna oszczędność kosztów (PLN)

ZPO nr 1 we Włoszczowie

24 376,99

ZPO nr 2 we Włoszczowie

23 268,34

SP w Czarncy

8 486,05

ZPO w Kurzelowie - szkoła

16 246,00

ZPO w Kurzelowie - przedszkole

2 597,54