OZE: mieszkańcy podpisują z gminą umowy użyczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2017

W związku z zakończeniem inspekcji technicznych, w ramach Projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii, zapraszamy Mieszkańców, których posesje zostały pozytywnie zakwalifikowane, do odbioru Raportu. Inspekcja miała za zadanie wykazać jakiej mocy urządzenia mogą być zamontowane na budynku. Raport można odebrać w Urzędzie Gminy Włoszczowa, pok. 36, II piętro w godz. 8:00 – 16:00.

Z uwagi na wytyczne Instytucji Zarządzającej Konkursem - Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17 marca 2017 r. maksymalna wartość dofinansowania dla Projektu to 3 000 000 zł -  co przekłada się  na maksymalną wartość Projektu na poziomie około  5 000 000 zł netto.  Dodatkowo zostały wprowadzone limity minimalnej mocy zainstalowanej w Projekcie na  poziomie od 0,5 MWe/MWth dla każdego ze źródeł (energia słoneczna – fotowoltaika i kolektory słoneczne, pompy ciepła gruntowe, pompy ciepła powietrzne).

Łączna wartość Projektu dla wszystkich osób zgłoszonych (pozytywnie zweryfikowanych podczas inspekcji technicznych) to ponad 12 000 000 zł. W porozumieniu z firmą doradczą DOEKO GROUP odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie, Gmina Włoszczowa postanowiła zrealizować Projekt dwuetapowo. Ze względu na największe zainteresowanie instalacjami solarnymi i fotowoltaicznymi to dla tych instalacji zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie w pierwszym etapie, dla pozostałych – zadeklarowanych na pompy ciepła , w  kolejnym naborze (prawdopodobnie w przyszłym roku).

W miarę możliwości prosimy Mieszkańców o wcześniejsze zapoznanie się z treścią umowy użyczenia, którą można pobrać poniżej. Termin podpisania umów mija w dniu 25.08.2017r. Do tego dnia wszyscy współwłaściciele nieruchomości wraz z dowodami osobistymi muszą stawić się w tut. Urzędzie. W przypadku nieobecności któregoś z współwłaścicieli lub właściciela osoba upoważniona do podpisu musi przedstawić notarialne pełnomocnictwo.

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy o stawiennictwo w Urzędzie Gminy celem odbioru Raportu oraz podpisanie stosownych dokumentów, potwierdzających dalszy udział w Projekcie.

Wzór umowy znajduje się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie