Odnawialne źródła energii – odbierz umowę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2017

W związku z działaniem 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" informujemy, że inspekcje techniczne na terenie Gminy Włoszczowa zostały zakończone. Mieszkańców, którzy złożyli dokumenty kwalifikujące do Projektu zapraszamy po niezwłoczny odbiór umów. Prosimy o osobiste stawiennictwo w pok. 36, II piętro w godz. 8:00 – 16:00.

 

Kolejny etap projektu to przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu:

  • dokumentacja techniczna – zbiorczy dokument podsumowujący inspekcje terenowe oraz możliwe do zainstalowania moce źródeł OZE,
  • Program Funkcjonalno – Użytkowy,
  • Studium wykonalności.

 

Niebawem nastąpi podpisanie umowy użyczenia pomiędzy Gminą a właścicielem nieruchomości, na której będzie instalowane urządzenie. O czym będziemy informować.

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie  miejsca pod wykonanie instalacji, na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie