Będą kontrole wywozu szamb. Przeprowadzą je gminni urzędnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2017
Tam, gdzie nie ma kanalizacji właściciele posesji muszą szykować rachunki do kontroli. Trzeba będzie pokazać kwity, że korzystało się z usług firmy wywożącej zawartość szamba. Służby gminne ruszają, by sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy pozbywają się ścieków. Kontrolą będzie objęty cały rok 2016. Kontrolerzy wejdą na posesję ze specjalnym upoważnieniem. Wszelkie przypadki odwiedzania właścicieli szamb (w celu kontroli gospodarki nieczystościami ciekłymi) przez osoby bez takich upoważnień, a podające się za kontrolerów z urzędu, prosimy zgłaszać na policję lub w UG.

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Włoszczowa rozpoczyna kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są niżej wymienione przedsiębiorstwa:

  1. WZWiK, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39 43 680 (Dział Techniczno-Eksploatacyjny)
  2. Usługo Transportowo – Asenizacyjne, Piotr Józefowski, 29-100 Włoszczowa, Czarnca, ul. Kasztanowa 7
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MARIO, Jolanta Szymczyk – Smerkowska, Popowice 37, 28-363 Oksa

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zgłoszenie nie obowiązuje.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie