Opłaty za odbiór śmieci bez zmian

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2017

Dla przypomnienia poniżej publikujemy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują również w 2017r.

- za odpady zbierane z nieruchomości w sposób selektywny stawka wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc;

- za odpady zbierane z nieruchomości w sposób nieselektywny stawka wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku również pozostają bez zmian tj.:

- I rata płatna do 15.03.2017 roku,

- II rata płatna do 15.05.2017 roku,

- III rata płatna do 15.09.2017 roku,

- IV rata płatna do 15.11.2017 roku.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat  opłaty w wysokości określonej w złożonej deklaracji w kasie tut. urzędu, u sołtysa danej miejscowości lub na konto bankowe PKO BP: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578. W tytule wpłaty proszę wpisać:

- imię i nazwisko osoby, na którą złożona jest deklaracja,

- adres nieruchomości, z której odbierane są odpady,

- okres, za który uiszczana jest opłata.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie