Odnawialne Źródła Energii: Wypełniłeś ankietę, podpisałeś umowę, dowiedz się o kolejnych etapach weryfikacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2017

17 lutego br. Gmina Włoszczowa zakończyła nabór ankiet oraz umów w ramach Projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani złożyli blisko 500 deklaracji. Odbyły się 23 spotkania. Jako pierwsi w powiecie zakończyliśmy ten etap projektu. I co dalej?

Przypominamy: wsparcie w postaci dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na CO i CWU z Działania 3.1 mogą otrzymać Mieszkańcy Gminy Włoszczowa, którzy złożyli ankietę oraz umowy na przeprowadzenie inspekcji tj. sprawdzenia warunków technicznych i możliwości przyłączenia danego źródła OZE w gospodarstwie domowym.

Kolejnym etapem przygotowań, jakie Gmina musi poczynić, jest przeprowadzenie wspomnianej inspekcji przez firmę DOEKO, która została wybrana do koordynowania przedsięwzięcia. Pracownicy tej firmy będą kontaktować się telefonicznie z Mieszkańcami, aby umówić termin inspekcji. Rozpoczną się one już za kilka dni i będą trwały do połowy kwietnia. Zadaniem inspektorów jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji: danych osobowych, lokalizacyjnych, pomiarów. Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę na instalację fotowoltaiczną będą musieli przygotować do wglądu rachunki za energię elektryczną z ostatniego roku.

Po przeprowadzonych inspekcjach w gospodarstwach domowych będą podpisywane umowy użyczenia pomiędzy Gminą a właścicielem nieruchomości, na której będzie instalowane urządzenie. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie  miejsca pod wykonanie instalacji, na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy.

Po 5 latach Gmina przekaże prawo własności instalacji Mieszkańcowi.

Na tym nie koniec. W dalszych etapach przygotowań do Projektu to na Gminie spoczywa obowiązek przygotowania kompletnej dokumentacji. Program Funkcjonalno – Użytkowy czy też Studium wykonalności, ustalenia z centralnymi organami administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody są niezbędne do aplikowania o środki unijne z omawianego Programu. Urząd Marszałkowski w Kielcach, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie w II kwartale 2017 r.

Realizacja projektu będzie możliwa wtedy, gdy Gmina Włoszczowa uzyska dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020. O tym, czy otrzymamy dofinansowanie Gmina dowie się na przełomie 2017 / 2018 r. W takim przypadku Gmina będzie zobowiązana wyłonić wykonawcę instalacji w otwartej procedurze przetargowej.

Uwaga! W Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny. Oznacza to, że aby otrzymać dofinansowanie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez Mieszkańca.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie