Poprawa jakości powietrza i lepsza edukacja ekologiczna – będą na to pieniądze z WFOŚ i GW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2017

Sprawdzony i dobrze przyjęty przez społeczeństwo województwa świętokrzyskiego w 2016 r – Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”, będzie kontynuowany w tym roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomił II edycję programu. 3 lutego w  Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące m.in. dofinansowywania przez WFOŚ i GW działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza.

Podczas spotkania  zostały przedstawione możliwości dofinansowanie działań dla poprawy jakości powietrza oraz polepszenia efektów prowadzonej edukacji ekologicznej:


1. Wprowadzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz z Zarządem tzw. projekty parasolowe do działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dające możliwość ubiegania się przez gminy o dotacje dla mieszkańców z przeznaczeniem na indywidualne instalacje OZE,

2. Zaproponowany przez Wojewódzki Fundusz nowy instrument wsparcia, z którego można korzystać od 2017 roku – program dotacyjny na wymianę kotłów/pieców na ekologiczne o wyższej sprawności, czy też przyłączenie się przez właścicieli domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej lub gazowej pod nazwą „ ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim,

3. Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”, II edycja.

4. Rozpoczęty w 2016 roku i aktualnie kontynuowany program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków”,

5. Możliwość sfinansowania przez Wojewódzki Fundusz w formie dotacji w 80 procentach w wybranych szkołach na terenie każdej gminy powstania pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczych w 2017 roku – jako reakcję na oczekiwania środowiska nauczycielskiego w zakresie wzmocnienia bazy dydaktycznej w celu podniesienia jakości kształcenia przyrodniczego i edukacji ekologicznej,


6. Sposobność uzyskania z Funduszu przez gminy – na podobnym jak wyżej poziomie –dofinansowania na organizację przez szkoły tzw. zielonych szkół – a więc wyjazdowej edukacji ekologicznej.

W konferencji uczestniczyło  ok.150 osób, w tym pracownicy Urzędu Gminy Włoszczowa.

 

A oto szczegóły, które interesują mieszkańców Gminy Włoszczowa

  • W ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” możliwe jest pozyskanie dofinansowania na działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

-        Wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności,

-        Podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca,

-        Termomodernizacja,

-        Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji wykorzystujących energię wiatru, wykorzystywanych na zaspokojenie potrzeb własnych.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Dofinansowanie może wynieść do 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota pożyczki to 6 000,00 zł.

  • Program„Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – edycja II, umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, parafii i związków wyznaniowych.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Dofinansowanie może wynieść do 95% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota pożyczki to 4 000,00 zł.

Nabór wniosków w obydwu Programach rozpocznie się 1 marca 2017 r.

  • W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego WFOŚiGW uruchomił dodatkowy Program pod nazwą „ZORZA” -  Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”. W ramach przedmiotowego Programu osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy domów mieszkalnych – będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w formie 25% dotacji do wymiany / pieców na nowoczesne o wyższej sprawności lub podłączenia do sieci gazowej, czy ciepłowniczej. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 3 000,00 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy A. Dla pozostałych zadań w tym Projekcie kwota dotacji to maksymalnie 4 000,00 zł. Wojewódzki Fundusz określi termin składania wniosków w ogłoszeniu o naborze.

Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej http://www.wfos.com.pl/index2.html i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks. J. Popiełuszki 41 w Kielcach.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie