"Zakup wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2016

17 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarncy została podpisana umowa na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację projektu p.n.: „Zakup wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy”. 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”

Całkowita wartość projektu: 779 127,51 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 778 931,63 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 584 198,72 PLN (75%)

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projekt dotyczy zakupu wozu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy. Inwestycja pośrednio stanowić będzie wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego, technicznego, powodziowego. Posiadanie jak i dysponowanie takim sprzętem będzie miało wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu, wyposażenie techniczne jednostki, poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków, podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa, zachęcenie do wstąpienia do ochotniczej służby w OSP oraz dbałość o stan środowiska naturalnego.

Celem projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ich ograniczenie oraz usuwanie skutków katastrof, w tym zarówno ochrona życia ludzkiego, ochrona dobra materialnego mieszkańców, jak i ograniczenie negatywnych skutków pożarów na środowisko przyrodnicze.