"Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2016

22 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy - opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024”.

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 79 220,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 79 220,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa: 71 298,00 PLN (90%)

Okres realizacji: 2016 - 2017

Ww. projekt otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Program Rewitalizacji stanowił będzie narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych.